top of page
Virtus dla Pracowników i Wolontariuszy
Religious_Edu_Program.jpg
PROGRAM EDUKACJI RELIGIJNEJ (REP)

Gdy rozpoczynamy Nowy Rok, jesteśmy zaproszeni do zbliżenia się do Boga, do pogłębienia naszej katolickiej wiary i do bycia prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa.

 

Bóg, nieskończenie doskonały i błogosławiony sam w sobie, w zamyśle czystej dobroci stworzył człowieka w sposób wolny, aby uczynić go udziałem we własnym błogosławionym życiu. Dlatego w każdym czasie i miejscu Bóg zbliża się do człowieka. Wzywa człowieka, aby go szukał, poznał, kochał z całej siły. Zwołuje wszystkich ludzi, rozproszonych i podzielonych przez grzech, do jedności swojej rodziny, Kościoła. Aby tego dokonać, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela. W swoim Synu i przez Niego zaprasza ludzi, aby w Duchu Świętym stali się Jego adoptowanymi, a tym samym spadkobiercami Jego błogosławionego życia.  

 

Link do internetowej wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego USCCB:  

catechism.png

Link do dokumentów Soboru Watykańskiego II znajduje się na stronie internetowej Watykanu: 

logo-vatican.png

Plan Spanish

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

OCIA Flyer

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

About RE Program

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

Calendar 2023/2024

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

Student Registration Form

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

Rules and Regulations Handbook

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church

Location for Mass CCD

Click below to open document

Catechism of the Catholic Church
bottom of page